Artykuły

Publikacje

prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk

 

 1. Komosińska-Vassev K, Olczyk K., Koźma E. M, Winsz-Szczotka K., Olczyk P., Wisowski G.: Graves’disease-associated changes in the serum lysosomal glycosidases activity and the glycosaminoglycan content. Clin. Chim. Acta, 2003, 331: 97-102. IF = 1,302. MNiI = 10
 2. Koźma E. M., Głowacki A., Olczyk K., Wisowski G., Olczyk P., Jura-Półtorak A., Nawrat Z.: Wpływ błękitu metylenowego i zieleni metylenowej na skuteczność fotoutleniania kolagenu tkanek wieprzowych. Biotechnologia, 2003, 61, 290 – 302. MNiI = 2
 3. Olczyk P., Kuźnik-Trocha K., Olczyk Koźma E.M., Głowacki A., Wisowski G., Jura-Półtorak A., Nawrat Z.: Metody stabilizacji materiału kolagenowego  wykorzystywane w bioprotetyce. Hig. Med. Dośw., 2003, 57, 555 – 577. MNiI = 5
 4. Olczyk K., Komosińska-Vassev K., Koźma E. M., Wisowski G., Olczyk P., Jura-Półtorak A., Szpyra K.: Biochemiczne mechanizmy rozwoju mikroangiopatii Diabetol. Pol., 2003, 10, 320 – 326.   MNiI = 3
 5. Jura-Półtorak A., Olczyk K., Koźma E. M., Wisowski G., Olczyk P, Kuźnik-Trocha K.: Wpływ rodzaju zastosowanego światła na efektywność sieciowania kolagenu osierdzia wieprzowego w procesie fotooksydacji. Acad. Sci. Siles., 2004, 58, 5 – 10. MNiI= 1
 6. Komosińska-Vassev K., Olczyk K., Olczyk P., Winsz-Szczotka K.: Effects of metabolic control and vascular complications on indices of oxidative stress in type 2 diabetic patients. Diab. Res. Clin. Pract. 2004, 68, 207 – 216. IF= 1.73 MNiI= 10
 7. Wisowski G. , Koźma E.M., Olczyk K., Jura-Półtorak A., Olczyk P., Nawrat Z.: Ascorbic acid influence on photooxidation- mediated modification of pericardial Adv. Clin. Exp. Med., 2004, 13, 29 – 35. MNiI= 5
 8. Olczyk P., Koźma E.M., Olczyk K., Komosińska-Vassev K.: Diagnostyka biochemiczna w rozpoznawaniu i prognozowaniu przebiegu ostrego zapalenia trzustki. Przegl. Lek., 2004, 61, 1420 – 1427. MNiI= 5
 9. Olczyk P., Olczyk K., Komosińska-Vassev K.: Wybrane aspekty opieki farmaceutycznej w kształceniu przeddyplomowym na kierunku farmacja. Poradnik Farm., 2005, 10, 2 – 5. MNiI= 3
 10. Olczyk P., Olczyk K., Koźma E.M., Komosińska-Vassev K., Olczyk M., Dąbrowska E.: Wpływ leków na wyniki diagnostycznych badań laboratoryjnych. Przegl. Lek., 2005, 62, 128 – 132. MNiI= 5
 11. Koźma E.M., Wisowski G., Jura-Półtora A., Olczyk P., Olczyk K., Nawrat Z.: The influence of physical and chemical agents on photooxidation of porcine pericardial collagen. Bio-Med. Materials Eng., 2005, 15, 137 – 144. IF = 0.545, MNiI= 7
 12. Jura-Półtorak A., Olczyk P., Olczyk K., Wisowski G., Koźma E.M.: Ocena stabilizacji kolagenu tkanek osierdziowych metodą fotooksydacji jako potencjalnej technologii produkcji bioprotez układu sercowo – naczyniowego. Poradnik Farm., 2005, 15/16, 1 – 8.  MNiI= 3
 13. Komosińska-Vassev K., Olczyk K., Koźma E.M., Olczyk P., Wisowski G., Winsz-Szczotka K.: Alterations of glycosaminoglycan metabolism in the development of diabetic complications in relation to the metabolic control. Chem. Lab. Med., 2005, 43, 924 –929. IF = 1.685, MNiI= 20 
 14. Kuźnik-Trocha K., Olczyk K., Winsz-Szczotka K., Olczyk P., Koźma E.M., Wisowski G.: Zmiany stężenia kwasu hialuronowego osocza krwi w przebiegu procesu starzenia. Diagn. Lab., 2005, 41, 245 – 253. MNiI= 3
 15. Wisowski G., Olczyk K., Koźma E.M., Jura-Półtorak A., Olczyk P., Kuźnik-Trocha K.: Wpływ sorbitolu na sieciowanie kolagenu osierdzia wieprzowego w procesie Biotechnologia, 2005, 71,189 – 196. MNiI= 2
 16. Olczyk P., Komosińska-Vassev K. Olczyk K: Hialuronian – metabolizm, właściwości, rola w farmakoterapii. Czasop. Aptek., 2006,13, 22 – 30.    MNiSW = 6
 17. Olczyk P.: Nowy gmach dla wydziału farmaceutycznego. ŚLAM. Farm. Pol., 2006, 62, t.23, 1075 – 1077.
 18. Olczyk P.,. Wojtyczka R, Stojko J., Komosińska-Vassev K., Winsz-Szczotka K., Kuźnik-Trocha K., Koźma E.M., Olczyk K.: Porównanie przeciwbakteryjnej aktywności soli srebrowej sulfadiazyny i maści propolisowej w gojeniu doświadczalnych ran oparzeniowych. Farm. Przegl. Nauk., 2007, 6, 36 – 43. MNiSW = 6
 19. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Olczyk K.: Propolis – skład chemiczny, właściwości, zastosowanie. Farm. Pol., 2007, 63, 1102 – 1107. MNiSW = 6
 20. Olczyk P., Wróblewska-Adamek I., Stojko J., Komosińska-Vassev K., Olczyk K.: Histopatologiczna ocena  skuteczności  Propolu-T  oraz soli  srebrowej   sulfadiazyny  w  leczeniu oparzeń. Farm. Pol., 2007, 63, 1108 – 1116. MNiSW = 6
 21. Komosińska-Vassev K., Wisz-Szczotka K., Kuźnik-Trocha K., Olczyk P., Olczyk K.: Age-related changes of plasma glycosaminoglycans. Clin Chem Lab Med, 2008, 46, 219 – 224. IF= 1.888   MNiSW = 27
 22. Olczyk P., Olczyk K., Komosińska-Vassev K., Olczyk M.: Porównanie mechanizmów przeciwbakteryjnego działania soli srebrowej sulfadiazyny  i  propolisu  stosowanych  w miejscowym leczeniu oparzeń. Ann. Acad. Med. Siles., 2008, 62, 53 – 57. MNiSW = 6
 23. Winsz-Szczotka K., Komosińska-Vassev K., Kuźnik-Trocha K., Olczyk, Olczyk K.: Oksydacyjna modyfikacja białek rdzeniowych proteoglikanów w przebiegu fizjologicznego starzenia się ustroju. Farm. Przegl. Nauk., 2008, 40, 7– 10. MNiSW = 6 
 24. Olczyk P., Komosińska-Vassev K.,.Winsz-Szczotka K,.Kuźnik-Trocha K, Olczyk K.: Hialuronian – struktura, metabolizm, funkcje i rola w procesach gojenia ran. Post. Hig. Med. Dośw., 2008, 62, 651 – 659.  MNiSW = 9
 25. Blat D., Komosińska-Vassev K., Olczyk P., Olczyk K.: Terapeutyczne monitorowanie leków w praktyce klinicznej. Farm. Przegl. Nauk., 2008, 46 – 47, 35 – 37 MNiSW = 6
 26. Komosińska-Vassev K., Olczyk K., Olczyk P.: New role of pharmacy academic education in Poland. Pharm. Education, 2008, 8, 91 – 92
 27. Komosińska-Vassev K., Olczyk P., Olczyk K.: The postgraduate education of pharmacists in Poland. Pharm. Education, 2009, 9, 59 – 60.
 28. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Olczyk K.: Glikozoaminoglikany chondroityno dermatanowe. Metabolizm, struktura,  właściwości  i  zastosowanie terapeutyczne w gojeniu ran. Farm. Przegl. Nauk., 2010, 67, 21 – 27. MNiSW = 6
 29. Komosińska-Vassev K., Olczyk P.,  Olczyk  , Blat  D.: Osteoporoza –  patofizjologia i laboratoryjne metody diagnostyczne. Przegl. Lek., 2010, 67, 502 – 511.   MNiSW= 6
 30. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Koźma E.M., Winsz-Szczotka K., Stojko J., Klimek K., Olczyk K.: Assessment of glucuronosyl epimerisation of dermatan sulfate chains in the course of  burned wound healing. Vet Inst Pulawy, 2010, 54, 625 – 629. IF= 0.218  MNiSW= 13
 31. Komosińska-Vassev K., Olczyk P., Winsz-Szczotka K, Kuźnik-Trocha K., Klimek K., Olczyk K.: Age-and gender-dependent changes in connective tissue remodeling: physiological differences in circulating MMP-3, MMp-10, TIMP-1 and TIMP-2 level. Gerontology, 2011, 57, 44-52. IF= 1.690
 32. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Winsz-Szczotka K., Stojko J., Klimek K., Olczyk K.: Wpływ Propolu T na akumulację lamininy i witronektyny w macierzy  doświadczalnych ran oparzeniowych – badania wstępne. Farm. Pol., 2011, 67, 804 – 808.
 33. Bułaś L., Skowron A., Olczyk P., Jurczyk A., Ulz Z., Jankowski A.: Ocena doradztwa farmaceutycznego w samoleczeniu w wybranych aptekach województwa śląskiego. Pol., 2011, 67, nr 2, 73 – 77.
 34. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Winsz-Szczotka K, Koźma E.M., Wisowski G., Stojko J., Klimek K., Olczyk K.: Propolis modulates vitronectin, laminin and heparan sufate/heparin expression during experimental burn healing. J Zhejiang Univ-Sci B (Biomed&Biotechnol),  2012, 3, 932 – 941. IF= 1.1
 35. Janikowska G., Klementys K., Brukiewicz P., Olczyk P.: Spotkanie Klubu Seniora Farmacji. Apothecarius, 2012, R.21, 36, 151 – 152.
 36. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Winsz-Szczotka K., Stojko J., Klimek K., Koźma E.M.: Propolis induces chondroitin/dermatan sulfate and hyaluronic acid accumulation in the skin of burned wound. Evidence-Based Compl Alternative Med., 2013,  http://dx.doi.org/10.1155/2013/290675.   IF= 4.774
 37. Olczyk P., Wisowski G., Komosinska-Vassev K., Stojko J., Klimek K., Olczyk M., Koźma E.M.: Propolis modifies collagen types I and III accumulation in the matrix of burnt tissue. Evidence-Based Compl Alternative Med., 2013, http://dx.doi.org/10.1155/2013/423809. IF= 4.774
 38. Olczyk P., Ramos P., Bernas M., Komosinska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B.: Application of electron paramagnetic resonance spectroscopy to comparative examination of different groups of free radicals in thermal injuries treated with propolis and silver sulfadiazine. Evidence-Based Compl Alternative Med., 2013, http://dx.doi.org/10.1155/2013/851940. IF= 4.774
 39. Olczyk P., Ramos P., Komosinska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B.: Positive effect of propolis on free radicals in burn wounds. Evidence-Based Compl Alternative Med., 2013, http://dx.doi.org/10.1155/2013/356737. IF= 4.774
 40. Olczyk P., Ramos P., Bernas M., Komosińska-Vassev K., Stojko J., Pilawa B.: Microwave saturation of complex EPR spectra and free radicals of burnt skin treated with apitherapeutic agent. Evidence-Based Compl Alternative Med., 2013, http://dx.doi.org/10.1155/2013/545201. IF= 4.774
 41. Olczyk P., Mencner Ł., Komosińska-Vassev K.: The role of the extracellular matrix components in cutaneous wound healing. BioMed Research International, 2014, 214, http://dx.doi.org/10.1155/2014/747584
 42. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Wisowski G., Mencner Ł., Stojko J., Koźma E.M.: Propolis modulates fibronectin expression in the matrix of thermal injury. BioMed Research International, 2014, 214, http://dx.doi.org/10.1155/2014/748101
 43. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Winsz-Szczotka K., Stojko J., Klimek K., Gajewski K, Olczyk : Ocena aktywności wybranych enzymów macierzy  pozakomórkowej  w przebiegu gojenia doświadczalnych uszkodzeń termicznych. Leczenie Ran, 2014, 11 (3), 97 – 101.
 44. Komosińska-Vassev K., Blat D., Olczyk P., Szeremeta A., Jura-Półtorak A., Winsz-Szczotka K., Klimek K., Olczyk K.: Urinary glycosaminoglycan (UGAG) excretion in healthy pediatric and adolescent  Clin Biochem., 2014, 47, 1341 – 1343.
 45. Duda M., Olczyk P., Fenig A., Komosinska-Vassev K.: Cyklooksygenaza – znaczenie w biotechnologii, medycynie i farmacji. Polska, 2014, 70, (11), 619 – 628.
 46. Komosińska-Vassev K., Olczyk P, Kazmierczak J., Mencner L., Olczyk K.: Bee Pollen: Chemical Composition and Therapeutic Application. Evidence-Based Compl Alternative Med, 2015, Article ID 297425, 6 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/297425
 47. Olczyk P. Komosińska-Vassev K., Mencner L.: Diverse Roles of Heparan Sulfate and Heparin in Wound Repair. BioMed Research Internationa,l Article ID 549417, 7 pages, 2015, http://dx.doi.org/10.1155/2015/549417
 48. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Ramos P., Mencner Ł., Olczyk K., Pilawa B.: Interactions of short-acting, intermediate-acting and pre-mixed human insulins with free radicals – Comparative EPR examination. Int J Pharmaceutics, 2015, 490, 9 – 15.
 49. Oczyk P., Komosińska-Vassev K., Ramos P., Mencner Ł., Olczyk K., Pilawa B.: Application of electron paramagnetic resonance spectroscopy for examination of free radical scavenging properties of insulin analogs. Acta Poloniae Pharm – Drug Res, 2015, 72, 1133 – 1140.
 50. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Ramos P., Olczyk K., Pilawa B.: Interactions of insuman Comb 25 insulin with free radicals – kinetics examination by electron paramagnetic resonance spectroscopy. Acta Poloniae Pharm – Drug Res, 2015, 72, 1177 – 1181.
 51. Olczyk P., Koprowski R., Kaźmierczak J., Mencner L., Wojtyczka R., Stojko J., Olczyk K., Komosińska-Vassev K.: Bee pollen as a promising agent in the burn wounds treatment. Evidence-Based Compl Alternative  Med, 2016, Article ID 8473937, 12 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/8473937
 52. Olczyk P., Ramos P., Komosińska-Vassev K., Mencner L., Olczyk K., Pilawa B.: Influence of temperature on free radical generation in propolis-containing ointments. Evidence-Based Compl Alternative Med, 2016, Article ID 7292379, 8 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2016/7292379
 53. Koprowski R., Wilczyński S., Olczyk P., Nowińska A., Węglarz B., Wylęgała E.: A quantitative method for assessing the quality of meibomian glands. Comput Biol Med 2016, 75, 130 – 138.
 54. Koprowski R., Olczyk P.: Segmentation in dermatological hyperspectral images: dedicated methods.Biomed Eng Online 2016, 15, (1), 1 – 15.
 55. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Ramos P., Mencner Ł., Olczyk K., Pilawa B.: Free radical scavenging activity of drops and spray containing propolis – an EPR examination. Molecules, 2017, 22, 128, doi: 3390/molecules22010128.
 56. Olczyk P, Komosińska-Vassev K., Ramos P., Mencner Ł., Olczyk K., Pilawa B.: Application of numerical analysis of the shape of electron paramagnetic resonance spectra for determination of the number of different groups of radicals in the burn wounds. Oxid Med Cell Longev, 2017, Article ID 4683102, 8 pages, https://doi.org/10.1155/2017/4683102
 57. Olczyk P., Koprowski R., Komosińska-Vassev K., Jura-Półtorak A., Winsz-Szczotka K., Kuźnik-Trocha K., Mencner Ł., Telega A., Ivanova D., Olczyk K.: Adiponectin, leptin, and leptin receptor in obese patients with type 2 diabetes treated with insulin detemir. Molecules, 2017, 22, 1274, doi,:10.3390/molecules22081274.
 58. Derkacz A., Komosińska-Vassev K., Siwiec J., Olczyk P.: Molekularne podłoże dla nowotworzenia piersi. Czasop Aptekarskie, 2017, 6-7, 282-283, 42- 52.
 59. Koprowski R., Tian L. Olczyk P.:  A clinical utility assessment of the automatic measurement method of the quality of Meibomian glands. Biomed. Eng. Online 2017; Vol.16, No.1, 82, p.1-13, 1186/s12938-017-0373-4. IF=1,683
 60. Klementys K., Janikowska G., Dołowy M., Brukiewicz P.,  Olczyk P.,   , Jura-Półtorak A.: Z bieżącej działalności katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Apothecarius 2017; R.26, nr 46, 168-17.
 61. Janikowska G., Klementys K., Brukiewicz P., Dołowy M., Olczyk P.,  Jura-Półtorak A., Witoszyńska T.: Wielkanocne spotkanie Klubu Seniora Farmacji 2017.Apothecarius 2017; R.26, nr 46, 172-173.
 62. Waluga, Kukla M., Żorniak M., Kajor M., Liszka Ł, Dyaczyński M., Kowalski G., Żądło D., Waluga E., Olczyk P., Bułdak R.J., Berdowska A., Hartleb M.: Fibroblast growth factor-21 and omentin-1 hepatic mRNA expression and serum levels in morbidly obese women with non-alcoholic fatty liver disease. : J. Physiol. Pharmacol. 2017; Vol. 68, No.3, 363-374, IF= 2.883
 63. Waluga, Kukla M., Żorniak M., Grabiec M., Kajor M., Dyaczyński M., Grzegorz Kowalski G., Żądło D., Berdowska A., Kotulski R., Bułdak R. J, Sawczyn T., Waluga E., Olczyk P., Hartleb M.: Vaspin mRNA levels in the liver of morbidly obese women with nonalcoholic fatty liver disease. Pol. J. Pathol. 2017; Vol. 68, No. 2, 128-137. IF= 0.990
 64. Sklarek, Woźniak B., Długosz E., Waluga E., Olczyk P.: Postęp w badaniach nad roślinami - najnowsze doniesienia. Redakcja: Monika Maciąg, Kamil Maciąg: Fitoterapia nadciśnienia tętniczego - przegląd surowców roślinnych o działaniu hipotensyjnym. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017: 65-79. ISBN: 978-83-65598-64-6
 65. Komosińska-Vassev, Olczyk P., Ramos P., Mencner Ł., Derkacz A., Waluga E., Krysik K., Olczyk K., Pilawa B.: The influence of storage temperature and UV-irradiation on free radical scavenging properties of ethanolic ex-tracts of propolis. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 2017; Vol.74, No.6, 1833-1840.
 66. Katarzyna Komosińska-Vassev K., Olczyk P., Ramos P.,  Mencner Ł., Olczyk K.,  Pilawa B.: Antioxidative properties of human insulin reference material and rapid-acting and long-acting insulin analog standards. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 2018; Vol.75, No.1, 33-40.   IF=745

 

 Książki

 

 1. Olczyk P., Komosinska-Vassev K., Olczyk M., Orlikowski P., Olczyk K.: Ocena wpływu propolisu na przebudowę macierzy pozakomórkowej w przebiegu gojenia termicznych uszkodzeń skóry. W: Flawonoidy i ich zastosowanie. Praca zbiorowa pod red. M. Kopacz, J. Pusza, J. Kalembkiewicza, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014, 153 – 159.
 2. Komosińska-Vassev K., Olczyk P., Mencner Ł., Stojko J., Jędrusik P., Szymoniak-Osman K., Olczyk K.: Pyłek pszczeli źródłem flawonoidów, wykazujących wielokierunkowe działanie prozdrowotne. W: Współczesne aspekty badań flawonoidów. Praca zbiorowa pod red. M. Kopacz, J. Pusza, J. Kalembkiewicza.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,  2016, 277 – 291.
 3. Olczyk P., Komosińska-Vassev K., Mencner Ł., Kaźierczak J., Stojko J., Jędrusik P., Szymoniak-Osman K., Olczyk K.: Ocena przeciwbakteryjnych właściwości pyłku pszczelego i propolisu  w procesie gojenia ran. W: Współczesne aspekty badań flawonoidów.  Praca zbiorowa pod red. M. Kopacz, J. Pusza, J. Kalembkiewicza.  Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,  2016, 124 – 133.

 

dr n. farm. Ewa Waluga

 

 1. Waluga, Duda M., Fenig A.: Prolaktyna - jeden hormon, wiele możliwości, Czas. Aptekarskie 2016; T.23, nr 4, 27-41
 2. Chałas, Waluga E., Gala O., Gajewski K., Lipka Ł.:  Działanie plejotropowe metforminy ze szczególnym uwzględnieniem jej aktywności przeciwnowotworowej. Czas. Aptekarskie 2015, nr 12, 47-62
 3. Waluga, Kukla M., Żorniak M., Kajor M., Liszka Ł, Dyaczyński M., Kowalski G., Żądło D., Waluga E., Olczyk P., Bułdak R.J., Berdowska A., Hartleb M.: Fibroblast growth factor-21 and omentin-1 hepatic mRNA expression and serum levels in morbidly obese women with non-alcoholic fatty liver disease. : J. Physiol. Pharmacol. 2017; Vol. 68, No.3, 363-374 IF=2.883
 4. Waluga, Kukla M., Żorniak M., Grabiec M., Kajor M., Dyaczyński M., Grzegorz Kowalski G., Żądło D., Berdowska A., Kotulski R., Bułdak R. J, Sawczyn T., Waluga E., Olczyk P., Hartleb M.: Vaspin mRNA levels in the liver of morbidly obese women with nonalcoholic fatty liver disease. Pol. J. Pathol. 2017; Vol. 68, No. 2, 128-137 IF=0.990
 5. Sklarek, Woźniak B., Długosz E., Waluga E., Olczyk P: Postęp w badaniach nad roślinami - najnowsze doniesienia. Redakcja: Monika Maciąg, Kamil Maciąg: Fitoterapia nadciśnienia tętniczego - przegląd surowców roślinnych o działaniu hipotensyjnym. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017:  65-79. ISBN: 978-83-65598-64-6
 6. Komosińska-Vassev, Olczyk P., Ramos P., Mencner Ł., Derkacz A., Waluga E., Krysik K., Olczyk K., Pilawa B.: The influence of storage temperature and UV-irradiation on free radical scavenging properties of ethanolic ex-tracts of propolis. Acta Pol. Pharm. Drug Res. 2017; Vol.74, No. 6, 1833-1840.

 

mgr farm. Olgierd Batoryna

 

 1. Solarz K., Piec M, Batoryna O., Kwiecień W., Szilman P.: Liczebność kleszczy Ixodes ricinus L. (Acari: Ixodida: Ixodidae) na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Number of Ixodes ricinus L. (Acari: Ixodida: Ixodidae) on the territory of Ojców National Park., Prądnik2007; T.17, 113-120. Prace i Materiały Muzeum im. Profesora Władysława Szafera 2007 T.17
 2. Mizgała E., Szliszka E., Czuba Z., Batoryna O., Król W.: Wzmacnianie przeciwnowotworowej aktywności TRAIL przez eupatorin w badaniach in vitro. Supporting natural antitumor immunity with TRAIL by eupatorin in in vitro studies. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2014, 63-72.
 3. Nitecka-Buchta A, Nowak-Wachol A, Wachol K, Walczyńska-Dragon K, Olczyk P, Batoryna O, Kempa W, Baron S. Myorelaxant Effect of Transdermal Cannabidiol Application in Patients with TMD: A Randomized, Double-Blind Trial. J Clin Med. 2019 Nov 6;8(11). pii: E1886. doi: 10.3390/jcm8111886.

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3