Artykuły

Kształcenie podyplomowe

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Zakład Farmacji Aptecznej  prowadzi szkolenia i kursy organizowane przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego SUM w ramach:

  • specjalizacji dla farmaceutów w zakresie Farmacja apteczna:

 

  1. Opieka farmaceutyczna w cukrzycy. Znaczenie wczesnego rozpoznawania choroby, prowadzenie profilaktyki, monitorowanie przebiegu leczenia. Sposoby identyfikowania osób o dużym zagrożeniu, edukacja chorego i rodziny w celu ograniczenia czynników ryzyka, zajęcia warsztatowe z prawidłowego posługiwania się systemami dozowania insuliny oraz stosowania urządzeń pomiarowych – rodzaje i zasada działania glukometrów.

 

  1. Opieka farmaceutyczna w chorobach układu sercowo-naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Znaczenie wczesnego rozpoznawania choroby, sposoby identyfikowania osób o dużym zagrożeniu, prowadzenie profilaktyki, monitorowanie przebiegu leczenia. Edukacja chorego i rodziny w celu ograniczenia czynników ryzyka, znaczenie prawidłowej diety i aktywności fizycznej jako czynników prozdrowotnych, zasady prawidłowego posługiwania się urządzeniami pomiarowymi – pomiar ciśnienia krwi.

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3