Artykuły

Patenty

Włóknina opatrunkowa i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej

Nazwa:

Włóknina opatrunkowa i sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej

Zgłaszający:

 - Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 - Śląski Uniwersytet Medyczny

Numer i data zgłoszenia/uzyskania patentu:

Numer i data uzyskania patentu:

W toku postępowania

Numer i data zgłoszenia wynalazku:

P - 425636,  18.05.2018

Pozostałe informacje:

Włóknina opatrunkowa przeznaczona zwłaszcza do leczenia trudno gojących się ran złożona z przypadkowo ułożonych włókien z polimeru biodegrowalnego, zawierająca propolis, charakteryzuje się tym, że włókna są w postaci kompozytu o osnowie z alifatycznego kopolimeu biodegradowalnego, stanowiącego 25 do 99% wagowych kompozytu, natomiast cząstki propolisu są równomiernie roproszone w osnowie z kopolimeru biodegradowalnego w ilości od 1 do 75% wagowych, przy czym grubość włókniny jest w zakresie od 20 do 2000 um, a średnia średnica tworzących ją włókien kompozytowych wynosi od 250 do 5000 nm. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania włókniny opatrunkowej metodą elektroprzędzenia, polegający na wyciąganiu w polu elektrycznym kompozytowych włókien z roztworu alifatycznego kopolimeru biodegradowalnego o stężeniu od 1 do 20% wagowych i zawierającego od 1 do 75% wagowych propolisu. Roztwór umieszcza się w dozowniku z pompą infuzyjną, zakończonego dyszą i następnie wyciąga się włókna kompozytowe przy prędkości podawania roztworu bazowego od 0,1 do 15 ml/h i nawija na powierzchni kolektora korzystnie cylindrycznego i obracającego się. Odległość dyszy od kolektora wynosi od 5 cm do 30 cm, zaś różnica potencjałów pomiędzy dyszą a kolektorem wynosi od 5 do 50 kV.

 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3