Artykuły

20–21.11.2017 - Warsztaty naukowo-badawcze w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniach 20 – 21 listopada 2017 r. z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, prof. dr hab. n. med. Krystyny  Olczyk – Przewodniczącej Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT), zorganizowane zostały – na terenie SPNT – warsztaty naukowo-badawcze dla uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Zajęcia te, o charakterze warsztatów naukowo-badawczych, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, wywoływanych substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze, czy powodowanych paleniem tytoniu lub stosowaniem e-papierosów, prowadzone były w formie zajęć interaktywnych przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu.  W powyższych warsztatach, tematyka których wpisywała się w program prozdrowotny, realizowany przez Urząd Miasta Sosnowca, wzięło udział 443 uczniów. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbyły się w listopadzie  i grudniu 2017 roku, a przeprowadzone zostały w ramach współpracy z Urzędem Miasta Sosnowca oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo – Technologicznym. Z satysfakcją należy stwierdzić, iż warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów, jak i przybyłych z nimi nauczycieli. Czekamy  z niecierpliwością na wyniki ankiet ewaluacyjnych, które przeprowadza Urząd Miejski  w Sosnowcu.

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3