Artykuły

Prowadzenie Warsztatów Dydaktycznych dla uczniów szkół średnich „Profilaktyka uzależnień, a wybrane elementy opieki farmaceutycznej”. Miejsce: Park Technologiczny w Sosnowcu - 27.11.2018r.

27 listopada 2018 r. z inicjatywy Dziekana Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, prof. dr hab. n. med. Krystyny  Olczyk – Przewodniczącej Rady Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT), zorganizowane zostały – na terenie SPNT  – warsztaty naukowo-badawcze dla uczniów sosnowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Zajęcia te, o charakterze warsztatów naukowo-badawczych, dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień, wywoływanych substancjami psychoaktywnymi, takimi jak narkotyki i dopalacze, czy powodowanych paleniem tytoniu lub stosowaniem e-papierosów, prowadzone były w formie zajęć interaktywnych przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, w tym pracowników Zakładu Farmacji Aptecznej – dr hab. n. farm. Pawła Olczyka . W powyższych warsztatach, tematyka których wpisywała się w program prozdrowotny, realizowany przez Urząd Miasta Sosnowca. Wszystkie zajęcia dydaktyczne przeprowadzone zostały w ramach współpracy z Urzędem Miasta Sosnowca oraz Sosnowieckim Parkiem Naukowo – Technologicznym. Z satysfakcją należy stwierdzić, iż warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród uczniów, jak i przybyłych z nimi nauczycieli.

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3