Artykuły

Akcji zorganizowana przez PTSF Sosnowiec 2019 – 23.03.2019r.

23 marca 2019r. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Oddział Sosnowiec zorganizowało akcję prozdrowotną „Skonsultuj z Farmaceutą – Nadciśnienie”. Tegoroczna edycja odbyła się w Centrum Handlowym Plejada             w Sosnowcu. Podczas wydarzenia studenci instruowali pacjentów jak prawidłowo przeprowadzać pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz glikemii, udzielając dodatkowo informacji odnośnie zachowań prozdrowotnych oraz profilaktyki cukrzycy i nadciśnienia. W ramach merytorycznego przygotowania wolontariuszy odbył się wykład „Żywienie w nadciśnieniu tętniczym”, przeprowadzony przez Panią dr n. med. Magdalenę Kimsę-Dudek, reprezentującą Zakład Nutrigenomiki i Bromatologii. Ponadto, pacjenci mieli możliwość dokonania analizy składu ciała pod względem zawartości tkanki tłuszczowej oraz uzyskania porady trenera, a absolwentka studiów licencjackich na kierunku kosmetologia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prowadziła dermokonsultacje. Dostępne było również stanowisko aromaterapii, przy którym studenci prezentowali olejki eteryczne dostępne w aptece oraz sposoby ich użycia. W czasie trwania wydarzenia dostępni byli magistrzy farmacji, którzy stanowili wsparcie merytoryczne dla wolontariuszy i udzielali porad farmaceutycznych pacjentom. Dla najmłodszych przygotowany został kącik farmaceutyczny, gdzie poprzez zabawę mogli zapoznać się z pracą farmaceuty i wykonać „cukierkową receptę”. Tym przyjemnym sposobem studenci starają się uświadamiać zarówno dzieci, jak i obserwujących rodziców o bezpieczeństwie stosowania leków. Wydarzenie kolejny raz przyciągnęło sporą liczbę zainteresowanych, co pozwala na zwrócenie uwagi na znaczącą rolę farmaceuty w ochronie zdrowia. Stanowiska odwiedziło blisko 200 osób, a prowadzone każdorazowo anonimowe ankiety dotyczące stanu wiedzy społeczeństwa na temat zdrowia, stanowiły świetną okazję do dyskusji i edukacji w zakresie chorób metabolicznych. Akcja odbyła się pod Honorowym Patronatem Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz Prezydenta Miasta Sosnowca. Zakład Farmacji Aptecznej udzielił PTSF cennego wsparcia w postaci sprzętu niezbędnego w organizacji prozdrowotnego przedsięwzięcia, a także wsparcie merytoryczne zapewnione przez pracowników Zakładu.

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3