Artykuły

III Seminarium Ogólnoakademickie „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych” – 17.04.2019r.

17 kwietnia 2019r. w auli Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyło się III Seminarium Ogólnoakademickie pt. „Metody fizykochemiczne w badaniach naukowych”, którego współorganizatorem był Zakład Farmacji Aptecznej. Metody fizykochemiczne stanowią kluczowy element w badaniach naukowych, zwłaszcza w obszarze nauk farmaceutycznych, biologicznych, medycznych, chemicznych, czy pokrewnych. Są bardzo ważnym narzędziem, które pozwala na pozyskiwanie wartościowych danych a ich analiza, poprzez wnikliwą dyskusję, prowadzi do uzyskania niezbędnej wiedzy dotyczącej prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Celem organizowanego przedsięwzięcia była popularyzacja nauki poprzez prezentację interesujących badań naukowych prowadzonych przy użyciu różnych metod fizykochemicznych. Seminarium było dedykowane pracownikom naukowym, doktorantom, magistrantom, członkom kół naukowych i wszystkim pasjonatom nauki. Podczas seminarium uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych wykładów zaproszonych gości oraz wymienić się doświadczeniami i wiedzą na temat aktualnie stosowanych  w nauce metod fizykochemicznych poprzez przedstawienie rezultatów swoich badań w postaci prezentacji posterowych bądź ustnych.

Tegorocznymi wykładowcami byli:

prof. Janusz Pawliszyn - UNIVERSITY OF WATERLOO, CANADA

dr hab. Barbara Bojko - UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

dr hab. inż. Tomasz Krawczyk - POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

dr hab. Krzysztof Marciniec - ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH

dr Mirosław Danch - ABLE-Jasco Polska sp. z o.o., KRAKÓW

Uczestnictwo w Seminarium zostało potwierdzone stosownym certyfikatem, a trzem autorom najlepszych prac zostały przyznane wyróżnienia.

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3