Artykuły

Materiały dydaktyczne

Rozporządzenie w sprawie recept

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000745

wraz z późniejszymi zmianami:

1.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie recept -
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1253/1
Opracowanie na stronie izby: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7970

2.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept -
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/718/1
Opracowanie na stronie izby: https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7878

3.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie recept -
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1
Opracowanie na stronie izby:
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7818
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7819

4.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept -
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1773/1
Opracowanie na stronie izby:
https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7645

 

 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3