Materiały dydaktyczne

Lek recepturowy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001259

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111220696

 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3