Artykuły

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii oraz - akty wykonawcze

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Dz.U. 2005 Nr 179 poz. 1485

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051791485/U/D20051485Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  Dz.U.2018 poz.1490

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001490/O/D20181490.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych Dz.U.2018 poz.1591

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001591/O/D20181591.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje Dz.U. 2019 poz. 2165

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002165/O/D20192165.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub susbtancje Dz.U. 2014 poz. 1172

Rozporządzenie MZ 21.08.2014

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub susbtancje Dz.U. 2006 poz. 1216

 Rorporządzenie MZ z 11.09.2006

 

Rekomendacje postępowania u chorych z zaburzeniami czynności wątroby i kamicą dróg żółciowych (2017) Rekomendacje

 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3