Artykuły

,,Profilaktyka uzależnień, a wybrane elementy opieki farmaceutycznej”

Podjęte przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu SUM w Katowicach działania edukacyjne na rzecz młodzieży miasta Sosnowca to wyraz zaangażowania Nauczycieli Akademickich, którym leży na sercu przyszłość macierzystego Wydziału, dobry kontakt z potencjalnymi studentami i zainteresowanie ich możliwościami edukacyjnymi i naukowymi Wydziału, integracja z innymi Uczelniami jak  i dobra współpraca z Włodarzami miasta Sosnowca.

W ramach edukacji sosnowieckiej młodzieży zrealizowano wiele warsztatów naukowo-badawczych, między innymi:

  • ,,Profilaktyka uzależnień, a wybrane elementy opieki farmaceutycznej”, których realizującym dwukrotnie warsztaty był dr  hab. n. farm. Paweł Olczyk – Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej, WFzOML

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3