Artykuły

Konferencja naukowo – szkoleniowa 28.05.2019r.

Dnia 28.05.2019r. w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, odbyła się Konferencja naukowo – szkoleniowa, na której Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej WF z OML w Sosnowcu – dr hab. n. farm. Paweł Olczyk, przedstawił innowacyjne technologie farmaceutyczne w medycynie regeneracyjnej. Ponadto, uczestnicy konferencji, poruszyli tematy diagnostyki chorób alergicznych i nowoczesnej diagnostyki alergii oraz możliwości wprowadzenia opieki farmaceutycznej  w aptekach. Udział w spotkaniu naukowo-szkoleniowym stanowił podstawę przyznania 4 punktów edukacyjnych w ramach ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych.

 Organizatorami Konferencji byli:

 - Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej,

 - Śląska Izba Aptekarska,

 - Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

 - Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego   Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3