Artykuły

Otwarcie Muzeum Farmacji – 12.12.2018r.

Uroczyste otwarcie, jedynego w województwie śląskim, Muzeum Medycyny i Farmacji, odbyło się 12.12.2018r. w Sosnowcu przy ulicy Ostrogórskiej 30. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Rektora prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego oraz  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  - Pani prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk. Miejsce to ma posłużyć nie tylko władzom uczelni i studentom medycyny i farmacji, ale także wszystkim mieszkańcom, których interesuje historia medycyny i farmacji oraz diagnostyki laboratoryjnej. W pracach nad ekspozycją muzealną dotyczącą farmacji i aptekarstwa brali czynny udział pracownicy Zakładu Farmacji Aptecznej – mgr farm. Ewa Waluga, mgr farm. Artur Jurczyk oraz mgr farm. Olgierd Batoryna.

 

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3