Artykuły

Prawo Farmaceutyczne

Kierunek Farmacja, jednolite studia magisterskie, V rok

Terminy zajęć seminaryjnych:

1. 30.11.2020 2h
2. 07.12.2020 2h
3. 14.12.2020 2h
4. 21.12.2020 4h
5. 11.01.2020 2h
6. 18.01.2021 2h
7. 25.01.2021 1h

Terminy zajęć wykładowych:

1. 06.11.2020 4h
2. 20.11.2020 4h
3. 27.11.2020 4h
4. 04.12.2020 3h

Zespół Zakładu Farmacji Aptecznej zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie zajęć.

Konsultacje:
mgr farm. Kinga Orlińska  poniedziałek 11.30-12.30
kinga.orlinska@sum.edu.pl

dr n. farm. Lucyna Bułaś poniedziałek 10.45-11.45
lbulas@sum.edu.pl

dr n. farm. Ewa Waluga-Kozłowska wtorek 12.30-13.30
ewaluga@sum.edu.pl

dr n. farm. Anna Kurek-Górecka środa 15.45-16.45
akurekgorecka@sum.edu.pl

mgr farm. Katarzyna Góralczyk-Bałys
katarzyna.goralczyk@sum.edu.pl

prof. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk piątek 12.30-13.30
polczyk@sum.edu.pl

Regulamin - Prawo Farmaceutyczne

Karta modułu

Ustawa z dnia 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne - aktualizacja z dnia 8 grudnia 2020

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf


 

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 o zawodzie farmaceuty

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/238_u.htm

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 w sprawie recept

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000242401.pdf


 

Dane kontaktowe

 

Zakład Farmacji Aptecznej

41-200 Sosnowiec

ul. Kasztanowa 3